ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ)

Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας (υψηλής πιέσεως) το θερμοδοχείο δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται εκτεθειμένο επάνω από τον συλλέκτη μπορεί να είναι χαμηλότερα από το επίπεδο των συλλεκτών όπως επίσης η παροχή νερού (Πλαστικό ντεπόζιτο) στο ηλιακό σύστημα δεν χρειάζεται να είναι σε πιο ψηλό σημείο. Έτσι δεν είναι δυνατόν το ζεστό νερό των συλλεκτών να οδεύσει με φυσικό τρόπο λόγω της βαρύτητος προς το θερμοδοχείο αλλά υποβοηθείται με μία αντλία (βεβιασμένη κυκλοφορία).

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ)

Στο θερμοσιφωνικο σύστημα (χαμηλης πιεσεως) εννοούμε την κυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης με φυσικη ροη. Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, το ζεστό νερό πηγαίνει στο θερμοδοχείο, ακολουθώντας το κανόνα της φυσικής (βαρύτητα), ο οποίος λέει, ότι η ζεστή μάζα του νερού είναι ελαφρύτερη και συνεπώς έχει την τάση να ανεβαίνει πάνω από την κρύα μάζα του νερού οποία είναι βαρύτερη.

Έτσι λοιπόν το ζεστό νερό οδεύει προς το θερμοδοχείο, το οποίο γι’ αυτό τον λόγο βρίσκεται υψηλότερα από τους συλλέκτες. Αυτή η κίνηση του νερού γίνεται καθόλη την διάρκεια της ημέρας.