ΠΡΟΪΟΝΤΑ

BOILER

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (BOILERS)

Με εμπειρία πέραν των 30 χρόνων στην κατασκευή χάλκινων κυλίνδρων ζεστού νερού διασφαλίσαμε τις μέγιστες αποδόσεις με την υψηλότερη ποιότητα και διάρκεια ζωής του προϊόντος μας. Εκτός αυτού, μια σειρά από ιδιότητες του χαλκού οδήγησαν την εταιρεία να κατασκευάσει δοχεία αποθήκευσης του ζεστού νερού από χαλκό που πρακτικά έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής, έτσι εξασφαλίζει και την οικονομική απόσβεση γιατί ο χαλκός ως γνωστόν δεν διαβρώνεται από το ζεστό νερό χρήσεως, την ηλεκτρόλυση και εμποδίζει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.

Μέσα από μια μεγάλη γκάμα μοντέλων χάλκινων κυλίνδρων ζεστού νερού σε πολλά και διάφορα μεγέθη συμμορφωνόμαστε με όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις όπου συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε στην κατασκευή και την εγκατάσταση τους.

Boiler Catalogue Click HERE

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εξ ολοκλήρου χάλκινο (Ο χαλκός δεν διαβρώνεται και εμποδίζει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό βακτηριδίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.)

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Γρήγορη οικονομική απόσβεσή

Ελάχιστη συντήρηση

Κυπριακής κατασκευής

Συμμόρφωση με όλα τα Ευρωπαϊκά & Κυπριακά πρότυπα