ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

20/04/2023

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκμεταλλεύεται την αρχή του θερμοσίφωνού με την οποία επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του νερού με τρόπο φυσικό και επιτυγχάνει θέρμανση του νερού μέσω των μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των συλλεκτών.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελεί μία από τις «καθαρότερες» και αποδοτικότερες συσκευές που κάνουν χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και είναι αξιοσημείωτο ότι εξοικονομεί περίπου 4000 ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος κατά την διάρκεια ζωής του, ενώ μειώνεται δραστικά η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Τα οφέλη από την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα είναι πολλά:

•  Περιορισμός στην κατανάλωση πόρων: Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας η οποία διατίθεται παντού χωρίς κόστος, και η εκμετάλλευσή της έχει ως αποτέλεσμα την απεξάρτηση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας. Η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα για τη θέρμανση του νερού χρήσης αποτελεί ίσως την πιο απλή εφαρμογή για την εκμετάλλευση της ενέργειας του ήλιου.

•  Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η τεχνολογία των ηλιακών θερμοσιφώνων είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η λειτουργία του συστήματος είναι αθόρυβη.

•  Σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης: Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής ανάλογα με την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την προβλεπόμενη συντήρηση.

•  Ευκολία εγκαταστάσεως: Εφόσον διατίθεται ο κατάλληλος χώρος στην ταράτσα του κτιρίου, η εγκατάσταση είναι δυνατή σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές.

•  Προσφορά στο ακίνητο: Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα αυξάνει την αξία του ακινήτου στο οποίο εγκαθίσταται, καθώς δεν απαιτείται κατανάλωση κάποιου καυσίμου ή ενέργειας για τη θέρμανση του νερού χρήσης.

•  Οικονομία στο νοικοκυριό: Επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο λογαριασμό ρεύματος.