Οι χάλκινοι κύλινδροι (boilers) Xρησιμεύουν στην αποθήκευση θερμικής ενέργειας (νερού) κατόπιν παραγωγής του και μεταφοράς από τους ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές . Επίσης με την βοήθεια ηλεκτρικου΄στοιχείου η ενναλακτη θερμότητας υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση μη επαρκούς  ακτινοβολίας να θερμάνει το νερό.